Lydbranding

Soundlab arbejder professionelt med lyd. Som en integreret del af det samlede brand.
På linie med ord, form og billeder kan lyden bygge en identitet op omkring et produkt,
en virksomhed, en ydelse.

Et lyddesign rummer elementer som lydlogo, lydeffekter, reallyde, musik og speak, alt afhængig hvilke signaler virksomheden ønsker at sende til sin målgruppe.

Lydbranding omfatter derfor en lang række medier:

Soundlab | Katrinebjergvej 95 1. sal, 8200 Århus N  | Tlf.: 28 56 23 69