Lydbranding

Soundlab arbejder professionelt med lyd. Som en integreret del af det samlede brand.
På linie med ord, form og billeder kan lyden bygge en identitet op omkring et produkt,
en virksomhed, en ydelse.

Et lyddesign rummer elementer som lydlogo, lydeffekter, reallyde, musik og speak, alt afhængig hvilke signaler virksomheden ønsker at sende til sin målgruppe.

Lydbranding omfatter derfor en lang række medier:

"Return on Investment" (ROI) for lydbranding

Hvis man overvejer at sætte lyd til sit brand, i form af et lydlogo eller samlet lyddesign, og søger argumenter til at overbevise den budgetansvarlige i virksomheden, kan man med rette spørge:
Hvad er virksomhedens ROI ved brug af lydbranding??

Svaret er: Det afhænger af hvor mange medieplatforme virksomheden implementerer lyden på og hvor længe. Det primære formål med lydbranding er at skabe genkendelighed for virksomhedens brand hos kunderne. Vi forudsætter derfor, at hvis der opnåes en tilfredsstillende genkendelighedsgrad, er det ensbetydende med et tilfredsstillende ROI for virksomheden. Med andre ord er genkendelighedsgraden og ROI direkte proportionale.

På Soundlab har vi med udgangspunkt i vores mange kunde cases, udviklet en model/ligning som beskriver hvilke hovedfaktorer der har indflydelse på genkendelighedsgraden og dermed ROI:

Genkendelighedsgrad (faktor y) = Implementeringsgrad (antal medier) x Tid (antal år)

Genkendelighedsgraden bliver altså en talfaktor mellem 1 og 90, over en periode på 10 år. Implementeringsgraden er det antal medier som lydlogoet eller lyddesignet implementeres på. Vi tager her udgangspunkt i ovenstående grafik (de mørkebrune mediekugler) som giver mulighed for 1 - 9 medie platforme. Tiden udtrykker det antal år som brandlydene arbejder på de benyttede medieplatforme.

I nedenstående koordinatsystem har vi indsat 3 grafer, som illustrerer genkendelighedsgraden ved brug af henholdsvis 3, 6 og 9 medieplatforme over 0 - 10 år.

Hvis vi eksempelvis aflæser genkendelighedsgraden efter 5 år, får vi i sagens natur forskellige resultater for de 3 grafer: 3 Medier = 15 - 6 Medier = 30 - 9 Medier = 45

Konklusion: Jo flere medieplatforme der benyttes til implementering af brandlydene, og jo længere tid de benyttes, desto højere genkendelighedsgrad, og dermed bedre ROI.

Soundlab | CVR: 28177607 | Katrinebjergvej 95A 1. sal, 8200 Århus N - Danmark | Tlf.: 28 56 23 69 | hd@soundlab.dk